פרוייקטים


אקדמיה וחקיקה

 

academy

שיתוף פעולה עם הקליניקות המשפטיות במוסדות האקדמאים בארץ לקידום חקיקה שתשפיע על מעמד הנוסע בתחבורה הציבורית.

שיתוף ציבור

 

shituf

הקמת “שולחנות עגולים” לשיתוף ציבור מול משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומפעילי התחבורה הציבורית.
“שולחן עגול” ראשון הוקם בספטמבר 2014 יחד עם חברת “יפה נוף” בחיפה בשיתוף גורמים מוניציפאליים, תחבורתיים וארגונים בתחום התחבורה.

פעילות חינוכית בקהילה

 

educational

קידום תוכנית חינוכית בבתי-הספר לחיזוק תפיסת הקשר בין תחבורה ציבורית לסביבה בת-קיימא. עידוד שימוש בתחבורה ציבורית על פני הרכב הפרטי וחיזוק הגישה החיובית אצל התלמידים וסגל ההוראה והפיכתם לסוכני שינוי בקהילה.