מסמכי העמותה


תקנון העמותה

GDE Error: Requested URL is invalid

סיכומי ישיבות

סיכום אסיפה כללית לשנת 2012

GDE Error: Requested URL is invalid

סיכום אסיפה כללית – אוגוסט 2013

GDE Error: Requested URL is invalid

 

אישורים סטטוטוריים

תעודת רישום העמותה

GDE Error: Requested URL is invalid

אישור לצורך ניכוי מס 2014

GDE Error: Requested URL is invalid

אישור ועדת ביקורת 2013

GDE Error: Requested URL is invalid

דוחות העמותה

הדו”ח המילולי לשנת 2013

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

הדו”ח הכספי לשנת 2013

GDE Error: Requested URL is invalid