פעילויות


סטלה עם מיכאל הורודנציאנו

הארגון עורך מעת לעת כנסים בנושא מעמד הנוסע בתחבורה הציבורית ומקיים הרצאות של גורמים בכירים בתחום שיתוף הציבור בתחבורה הציבורית.
לארגון מערך ניו-מדיה גדול ושותפים להפעלתו פעילים רבים בהתנדבות מכל רחבי הארץ.
הארגון פועל לשינוי מדיניות על ידי העלאת נושאים על סדר יומה של הכנסת וכן למען שקיפות המידע ומנהל תקין במגזר הציבורי.